MALTANALYZER

MaltanalyzerACROSPIRE
Med MaltAnalyzer tilbyder vi en hurtig metode til estimering af graden af ændringer i bygmalt ved måling af cellevæggens nedbrydning.  Nu kan du også lave acro-spire analyse. Vores brochure fortæller mere om produktet. For yderligere information se vores Youtube videoer og kontakt Per Ove Poulsen på pop@unit-one.dk.

Se Maltanalyzeren her Youtube Link

unit one

Unit One Broveshøjvej 19, Lille Heddinge, 4673 Rødvig Stevns, Copyright 2021